Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển

Tác giả:Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh
Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
Nội dung tóm tắt:

 

Báo cáo "Từ Nhà nước điều hành sang Nhà nước kiến tạo phát triển" nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiễn, để xây dựng những thể chế chính thức theo hướng thúc đẩy sự phát triển một nền kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam. Những thể chế chính thức này, một khi được hình thành, sẽ đóng vai trò xương sống để tạo dựng ra một nhà nước kiến tạo phát triển như nhiều lãnh đạo của Việt Nam từng mong muốn.

Sách có bán tại NXB Tri Thức: 
http://www.nxbtrithuc.com.vn/Danh-muc-tu-sach/2654752/400/Tu-nha-nuoc-dieu-hanh-sang-nha-nuoc-kien-tao-phat-trien-.html

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu