Việt Nam đang phát triển - Văn hóa và Sự thay đổi của tiểu hổ Châu Á

Tác giả:William Ratliff
Nội dung tóm tắt:

Trong cuốn sách này, tác giả - là một trong những chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về kinh tế các nước Đông Nam Á, đã phân tích những thay đổi đáng ghi nhận theo hướng thị trường, và ủng hộ doanh nghiệp của Việt Nam. Tác giả cũng đề cập đến những kinh nghiệm trong lịch sử và văn hóa của Việt Nam tạo nền tảng cho những cải cách ủng hộ doanh nghiệp hiện nay, thảo luận về những đổi thay sau khi đất nước thống nhất và những cải cách bắt đầu từ 20 năm trước.
Cuốn sách cũng giải thích về những cơ hội cho doanh nghiệp và sự cần thiết thay đổi những thách thức đang tồn tại về truyền thống và về thể chế để tạo ra một môi trường mở thực sự, dựa trên thị trường và hướng về doanh nghiệp./.

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu