Luật học

Tác giả:Frédéric Bastiat
Nội dung tóm tắt:

Nhân kỷ niệm 209 năm ngày sinh của Frédéric Bastiat (30/6/1801-30/6/2010), một nhà lý thuyết tự do cổ điển, nhà kinh tế chính trị người Pháp, Doimoi.org xin giới thiệu một bản dịch tác phẩm "The Law" của Bastiat. Đây là một tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, được xuất bản lần đầu năm 1850. Trong "Luật học", Bastiat nói rằng "mỗi người chúng ta có quyền tự nhiên - từ Chúa trời –để bảo vệ mình, tự do của mình, và tài sản của mình". Nhà nước là một “sự thay thế của sức mạnh chung cho sức mạnh cá nhân" để bảo vệ quyền này. Bastiat xác định luật pháp đã bị bóp méo bởi ảnh hưởng của hai nguyên nhân hoàn toàn khác nhau: tính tham lam một cách ngu ngốc và lòng bác ái sai lầm…

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu