Suy thoái, chiến tranh, và chiến tranh lạnh

Tác giả:Robert Higgs
Nội dung tóm tắt:

Trong tác phẩm kinh điển của ông "Khủng hoảng và Leviathan: Những giai đoạn then chốt trong sự phát triển của Chính phủ Mỹ" (NXB Đại học Oxford, 1987), nhà kinh tế học và sử học Robert Higgs giải quyết hàng chục quan niệm sai lầm về sự phát triển của chính phủ Hoa Kỳ trong thế kỷ XX và đã đưa ra một lý thuyết mới: Ông chỉ ra cuộc khủng hoảng kinh tế và quân sự lớn nhất của thế kỷ đã xói mòn những hạn chế truyền thống về sự phát triển của chính phủ Mỹ. Sau khi các cuộc khủng hoảng đã qua, người Mỹ ở lại với một chính phủ lớn hơn về quy mô, phạm vi, quyền lực và thể chế vững chắc hơn trước. Trong "Suy thoái, Chiến tranh, và Chiến tranh lạnh: Thách thức những thần thoại của Xung đột và Thịnh vượng", Higgs cho thấy cuộc Đại suy thoái, Chiến tranh thế giới II, và Chiến tranh Lạnh đã chuyển đổi kinh tế chính trị Mỹ như thế nào. Gồm mười bài viết học thuật quan trọng nhất của ông kể từ khi xuất bản cuốn sách trước đó, "Suy thoái, Chiến tranh, và Chiến tranh lạnh" chứng minh những hiểu biết bao quát của ông về nền văn học học thuật có liên quan và khả năng phân tích sắc sảo của mình để phân biệt ý nghĩa lớn hơn của những chi tiết thống kê bị nhiều nhà lịch sử kinh tế bỏ qua. Kết quả là một tác phẩm làm sáng tỏ, không chỉ về ba trong những sự kiện vĩ đại trong lịch sử Mỹ gần đây, mà còn về bối cảnh kinh tế và thể chế trong đó các nhà hoạch định định chính sách thực thi. ---- Robert Higgs là Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Độc lập, Biên tập của tờ Tạp chí Độc lập và tác giả của những cuốn sách khai phá, như Khủng hoảng và Leviathan và Chống Leviathan. ---- “Những ai quan tâm đến sự tương tác giữa kinh tế nội địa, chiến tranh và hòa bình sẽ thấy cuốn sách là thiết yếu.” Paul Johnson, tác giả "Thời gian hiện đại và một Lịch sử của Nhân dân Mỹ." “Sinh viên thường được dạy rằng Chính phủ lớn cứu nguy nước Mỹ khỏi cuộc Đại suy thoái và sau đó chiến thắng trong Thế chiến II trong khi đồng thời đem lại sự thịnh vượng cho đất nước. Higgs đưa ra những phê phán chi tiết và thận trọng nhất về quan điểm này là chưa được thừa nhận”. Hugh T. Rockoff, Giáo sư Kinh tế, Đại học Rutgers. “Cuốn sách này đưa ra những quan điểm thú vị và được nghiên cứu thấu đáo về một số vấn đề quan trọng.” Tạp chí Những vấn đề kinh tế.

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu