Lối Ngụy biện kinh tế

Tác giả:Frederic Bastiat
Nội dung tóm tắt:

Frederic Bastiat, người Pháp, là một người theo chủ nghĩa tự do của thế kỷ 19 và có lẽ là người truyền bá tốt nhất kinh tế thị trường tự do cho đến bây giờ. Cuốn sách “Lối Ngụy biện Kinh tế” xoay quanh những chỉ trích của ông về chủ nghĩa bảo hộ và bảo vệ thương mại tự do. Ông đề cập đến tất cả những sai lầm trong thời đại của ông, hầu hết cũng chính là sai lầm của chúng ta ngày nay. Đặc biệt là bao gồm “Bản kiến nghị” nổi tiếng của ông từ các nhà sản xuất nến yêu cầu không cho ánh sáng mặt trời vào nhà để kích thích nền kinh tế bằng cách buộc người mua ánh sáng nhân tạo. Bài luận đó là tương đương về mặt kinh tế với “Bản đề nghị khiêm tốn” của Jonathan Swift. Ví dụ về thương mại tự do có lẽ không bao giờ tốt hơn như ở đây.  

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu