Ủy ban Chứng khoán sẽ chưa có quyền thanh tra

Chiều 24/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.


Tuy nhiên, một số nội dung được cả cơ quan thẩm tra dự án luật và không ít đại biểu cho là rất cần thiết phải bổ sung để tăng cường quản lý, góp phần làm lành mạnh thị trường đã chưa được xem xét bổ sung, sửa đổi. Như siết điều kiện thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán hay trao thêm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…


Cần, nhưng chưa vội

Một quan điểm của Ủy ban Kinh tế - cơ quan thẩm tra dự án luật - đồng tình là cần sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để đảm bảo các công ty này đủ năng lực hoạt động trên thị trường chứng khoán phù hợp với nhu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế trong từng giai đoạn.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn chưa phát triển mạnh, ít có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Nếu quy định bổ sung thêm các điều kiện thành lập mới các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng chặt chẽ hơn thì có thể tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp chứng khoán đang hoạt động, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa điều chỉnh bổ sung điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, đánh giá việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định này vào thời gian thích hợp.

Một nội dung khác mà trong quá trình thảo luận, nhiều đại biểu và Bộ trưởng Bộ Tài chính đều cho rằng rất cần thiết phải bổ sung. Đó là cần trao thẩm quyền trong việc xác minh bằng chứng các hành vi làm giá, đầu cơ, thao túng thị trường trong hoạt động đầu tư chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, Luật Chứng khoán hiện hành đã có nhiều quy định trao quyền cho Ủy ban Chứng khoán và thanh tra chứng khoán để xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Ủy ban này đã có thẩm quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp các tài liệu, thông tin đó. Do vậy, việc bổ sung cho Ủy ban Chứng khoán thẩm quyền trong việc điều tra, xác minh chứng cứ liên quan là chưa cần thiết.

Bổ sung quy định về chào mua, chào bán

Từ ngày 1/7/2011, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán sẽ có hiệu lực. Và một số hoạt động như chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào mua công khai… sẽ có quy định mới được bổ sung.

Theo đó, điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm: Có quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng, số lượng nhà đầu tư.

Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

Luật cũng quy định các trường hợp phải chào mua công khai, gồm: chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một công ty đại chúng, quỹ đóng.

Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng.

Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm  phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, quỹ đóng trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.

Quy định mới về công bố thông tin

Cũng theo luật mới,  công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung:  Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 6 tháng đã được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập hoặc tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Luật cũng quy định một số trường hợp công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường như khi tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong toả hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong toả; tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; thông qua các quyết định của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp…

Nhiều trường hợp cụ thể khác nếu xảy ra thì công ty đại chúng phải công bố thông tin cũng được quy định cụ thể trong luật.

Bộ Tài chính được giao quy định cụ thể nội dung, thời gian công bố thông tin đối với từng loại hình công ty đại chúng.

Nguyên Vũ

Nguồn : VnEconomy

Mời bạn đọc góp ý kiến
CAPTCHA
 Ý kiến bạn đọc

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu