2013: Tính toán bỏ trần lãi suất huy động

Đây là phương hướng điều hành chính sách được NHNN đề ra trong báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2013 tổ chức sáng 9-1.


Phụ thuộc vào lạm phát

Theo đó, NHNN sẽ điều hành các mức lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát; Tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, xem xét bỏ trần lãi suất huy động khi thị trường tiền tệ ổn định và thanh khoản của hệ thống TCTD cải thiện vững chắc.

Trường hợp lạm phát của năm 2013 được kiểm soát ở mức thấp hơn năm 2012, NHNN tiếp tục điều hành theo hướng giảm mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát.

Đồng thời NHNN sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2013 khoảng 12% nhưng linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến và tình hình thực tế.

NHNN sẽ không kiểm soát tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích; Tiếp tục cho phép các TCTD tự quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn để thanh toán ra nước ngoài tiền hàng nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ và cho vay trong nước để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu đối với doanh nghiệp có nguồn thu bằng ngoại tệ, thực hiện đến hết năm 2013.

Tăng trưởng tín dụng đạt 8,9%

Tại Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết 2012, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8,91%.

Trong đó, tín dụng VND tăng 11,51%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 1,56% so với cuối năm 2011, phù hợp với chủ trương hạn chế đô la hóa của Chính phủ.

Cụ thể, tín dụng nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 8%, tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 14%, tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 6,15%. Dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích giảm và chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% so tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

NHNN đánh giá mặc dù tín dụng tăng trưởng thấp nhưng đã tăng dần trở lại qua các tháng; tỷ trọng dư nợ cho vay với lãi suất trên 15%/năm đã giảm mạnh từ mức 65,8% trước ngày 15/7/2012 xuống còn 19,2% vào cuối năm 2012. Các TCTD đã chủ động phối hợp với khách hàng vay rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất-kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng.

Về chính sách điều hành tiền tệ, NHNN cho biết, đến cuối năm 2012, tổng phương tiện thanh toán tăng 22,4% so với cuối năm 2011, tuy cao hơn mức định hướng đề ra từ đầu năm nhưng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ. Điều hành lãi suất đã định hướng, dẫn dắt thị trường, đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, tính đến cuối năm 2012, mặt bằng lãi suất huy động VND giảm 3-6%/năm, lãi suất cho vay giảm 5-9%/năm so với cuối năm 2011 và đã trở về mức lãi suất vào cuối năm 2007.

Về chính sách tỷ giá và ngoại hối đã đạt được mục tiêu ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, giảm tình trạng "đô la hóa" trong nền kinh tế. Tỷ giá mua trung bình của các NHTM giảm 1% so với cuối năm 2011, chênh lệch tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do bị thu hẹp. Tỷ lệ đô la hóa (tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán) giảm xuống còn 12,3% từ mức 15,8% vào cuối năm 2011. NHNN mua một lượng lớn ngoại tệ để tăng Dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Hoàng Lộc

Mời bạn đọc góp ý kiến
CAPTCHA
 Ý kiến bạn đọc

Bạn đọc: Bảo Lâm(email:baolam@yahoo.com) gửi ngày: 10/01/13

NHNN nên xóa bỏ trần lãi suất huy động càng sớm càng tốt vì nó không có ý nghĩa gì đối với việc chống lạm phát. Đã áp trần huy động thì cũng phải áp cả trần cho vay thì mới công bằng với cả 2 bên vay và cho vay. Áp trần 1 đầu là thiếu công bằng và khách quan, thể hiện tư duy bao cấp, độc quyền. Để chống lạm phát cần kiểm soát nợ xấu. Cần phải quy định mức độ nợ xấu cho phép là bao nhiêu % trên tổng vốn pháp định hoặc tổng vốn huy động để chống lũng đoạn tiền tệ. Ngân hàng nào có tỷ lệ nợ xấu vượt quá mức cho phép phải bị đình chỉ hoạt động cho vay tín dụng để xử lý nợ xấu, tránh để lây lan dẫn đến mất kiểm soát hệ thống. Cần phải quy định rõ thế nào là nợ xấu để có báo cáo thống nhất, tránh tình trạng báo cáo láo làm đẹp con số. Ngân hàng nào che dấu số liệu về nợ xấu phải bị xem như vi phạm pháp luật và lãnh đạo ngân hàng đó phải bị xử lý hình sự tương đương với tội danh lừa đảo (bản chất của nó là lừa đảo người gửi tiền đặc biệt là người góp vốn thông qua việc mua cổ phiếu ngân hàng trên TTCK).


gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu